z celownikiem laserowym

Pirometr CTratio 1M

Producent: Optris [produkty]

Dzięki krótkofalowemu pasmu pirometr optris CTratio 1M nadaje się idealnie do wysokotemperaturowych pomiarów metali, a dzięki niskiej stałej czasowej jest tez odpowiedni do stosowania w szybkich procesach.

Pirometr dwubarwny jest wysoce odporny na zapylenie, opary i zanieczyszczone okienka obserwacyjne. Pozwala to na dokładne pomiary w przypadku okienek o stopniu zanieczyszczenia do 90%. Dodatkowo pirometr mierzy niezawodnie w przypadkach gdy obiekt mierzony pokrywa tylko 5% pola pomiarowego lub porusza się bardzo szybko.

Dzięki światłowodowi i odddzielnemu modułowi elektroniki pirometr dwubarwny pozwala na pracę głowicy w temperaturze do 250°C bez dodatkowego chłodzenia i bez wpływu na wynik pomiaru.

Kluczowe informacje:

 • Zakres pomiarowy: 700…1800°C
 • Pasmo: 0.7 i 1.1 µm
 • Stała czasowa: 1 ms

Szczegóły techniczne pirometru Optris CTratio 1M

 • Zakres pomiarowy (skalowany za pomocą klawiatury lub oprogramowania): 700…1800°C
 • Zakres widmowy: 0.7…1.1 µm
 • Rozdzielczość optyczna (90% energii): 40:1
 • Dokładność1) (w temp. otoczenia 23 ± 5°C): ±[1% odczytu +1°C]
 • Powtarzalność (w temperaturze otoczenia 23 ± 5°C): ±[0.5% odczytu +1°C]
 • Rozdzielczość termiczna (> 900°C): 0.1°C
 • Czas ekspozycji2) (95% sygnału) 5 ms…10 s
 • Nachylenie (regulowane za pomocą klawiatury lub oprogramowania): 0.800 - 1.200
 • Emisyjność/wzmocnienie (regulowane za pomocą klawiatury lub oprogramowania): 0.100 - 1.100
 • Przetwarzanie sygnału (ustawiane za pomocą klawiatury lub oprogramowania): tryb 1C / 2C, monitoring/alarm tłumienia, minimum lokalne, maksimum lokalne, średnia, zaawansowana funkcja hold z progmiem i histerezą

Parametry ogólne

 • Stopień ochrony: IP 65 (NEMA-4)
 • Temperatura otoczenia: 
  • głowica pomiarowa: -20…250°C
  • elektronika: 0…85°C
 • Temperatura przechowywania
  • głowica pomiarowa: -40…250°C
  • elektronika: -40…85°C
 • Wilgotność względna: 10…95%, bez kondensacji
 • Wibracje (czujnik): IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, dowolna oś
 • Wstrząsy (czujnik): IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, dowolna oś
 • Masa
  • głowica pomiarowa: 375 g
  • elektronika: 420 g

Parametry elektryczne

 • Wyjście analogowe: 0/4 - 20 mA, 0 - 5/10 V
 • Wyjście alarmowe: 24 V / 50 mA (otwarty kolektor)
 • Wyjście przekaźnikowe (opcja): 2 x 60 V DC/42 V ACeff, 0.4 A z izolacją optyczną
 • Interfejs (opcja): USB (tylko do programowania)
 • Impedancja wyjściowa: 
  • wyjście mA obciążenie max. 500 Ω (dla 8-36 V DC)
  • wyjście mV obciążenie min. 100 kΩ
 • Wejścia: programowalne wejścia funkcyjne do ustawiania emisyjności/kompensacji temperatury otoczenia, wyzwalania (reset funkcji hold)
 • Długość kabla: 3 m (standard), 6 m, 10 m, 15 m, 22 m w pancerzu stalowym
 • Zasilanie: 8-36 V DC
 • Pobór prądu: max. 200 mA

Wersje

Kod zamawiania: zakres temperatury / pasmo / optyka

 • OPTCTRA1MB: 700…1800°C / 0.7…1.1 μm

1) ε=1, stała czasowa 1 s

2) z dynamiczną adaptacją przy niskim poziomie sygnału

Zastosowanie pirometru 1M

Szczególną własnością pirometru CTratio 1M jest możliwość dostarczania niezawodnych pomiarów nawet przez zanieczyszczone okienko lub przy słabej widoczności mierzonego obiektu - jest więc idealnym przyrządem do pomiaru temperatury gorących obiektów metalowych o trudnym dostępie.